کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

img

دکتر محسن حاجی بیگی

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر مهدی حاجی محمدی

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر رضا قریبی

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر رودابه سادات مؤذنی پوراصیل

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر ايوب بازگير

دکترای شیمی محض عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر معصومه محمدنژاد

دکترای شیمی تجزیه عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

img

دکتر سوسن صادقی بجد

دکترای شيمي تجزيه عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند

img

دکتر داود نعمت ‌الهي‌

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

img

دکتر میر مهدی ابوالقاسمی

دکترای شیمی تجزیه عضو هییت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

img

دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی

دکترای شیمی کوانتوم عضو هییت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

img

دکتر مهدی رضایی صامتی

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه ملایر

img

دکتر اکرم آشوری

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه کردستان

img

دکتر فرزانه شمیرانی

دکترای شیمی تجزیه عضو هییت علمی دانشگاه تهران

img

دکتر فروغ عاملی

دکترای مهندسی شیمی عضو هییت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

img

دکتر محسن شیدائی

دکتری تخصصی شیمی کاربردی، عضو هییت علمی دانشگاه خوارزمی

img

دکتر زهره حبيبي كرهرودي

دکترای شیمی آلی عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی

img

دکتر صادق خزل پور

دکترای شیمی تجزیه عضو هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

img

دکتر کمال امانی

دکترای شیمی عضو هییت علمی دانشگاه کردستان

img

دکتر سعدی صمدی

دکترای تخصصی شیمی آلی عضو هییت علمی دانشگاه کردستان

img

دکتر زاهد شمی

دکترای تخصصی شیمی پلیمر عضو هییت علمی دانشگاه کردستان

img

دکتر صادق رستم نیا

دکترای شیمی آلی عضو هییت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

img

دکتر قدرت محمودی

دکترای شیمی معدنی عضو هییت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

img

دکتر مریم موسوی فر

دکترای شیمی معدنی عضو هییت علمی دانشکده علوم پایه دانشگاه مراغه

img

دکتر عزیز باباپور

دکترای مهندسی شیمی عضو هییت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

img

دکتر علیرضا فرخی لاشیدانی

دکترای شيمي-شيمي معدني عضو هییت علمی دانشگاه بیرجند